Разписание на часовете

      Часовете във втори клас са по 35 мин.

 

 

                                                                                                Първа смяна:        

                                                                    

 

                                                                  1 ч.       8.00 - 8.35                                          

 

                                                                   2 ч.      8.45 - 9.20                                         

 

                                                                  голямо междучасие                                      

                                                                   3 ч.      9.50 - 10.25                                          
                                                                    4 ч.      10.35 - 11.10                                         
                                                                    5 ч.      11.20 - 11.55