Седмична програма

 

 

 

 

 Седмичната програма на 2 е клас

за първия учебен срок:

 

 

 

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Бълг. език Математика Математика Бълг.език ЗИП - Матем.
2. Бълг. език Бълг. език Бълг. език Бълг. език ФВС
3. Математика Англ. език Български Математика Англ. език
4. Музика Дом. бит ФВС Музика ЗИП - БЕЛ 
5. ФВС - ДЧ ЧК   Изобр. изк.  Околен свят