Дневен режим

 

Времето в училище преминава по следния начин:        

 

7.50 ч. - идване в училище

8.00 ч. - започване на часовете

9.20 ч.- 9.50 ч. - голямо междучасие

9.50 ч. - 11.55 ч. - часове 

 

12.00-13.30 ч. - обяд и отдих

 

    Времето ни в занималнята преминава по следния начин:

      Отдих - 1 час

    - започва след приключване на учебния процес
    - организиран е топъл обяд в столовата на училището
    - игри - време за разтоварване, почивка и подготовка за предстоящата самоподготовка
 

      Самоподготовка - 2 часа

    - обясняване и насочване към правилно самостоятелно подготвяне на домашната работа
    - индивидуална проверка на домашната работа
    - при необходимост индивидуална помощ и работа с някои ученици
    - допълнителни упражнения, игри и занимателни задачи

 

          Занимания по интереси - 2 часа

    - заниманията са разделени в следните области, допринасящи по-доброто развитие на ученика: екологично и здравно образование, родолюбие, литературни и естетически дейности, дидактични игри, хоби

 

               Необходими пособия:          

 

    С цел активното и пълноценно участие на учениците в заниманията по интереси, необходимо е всеки ученик да има следните пособия:
        - блокче или скицник за рисуване и цветни моливи или флумастери 
        - гланцово блокче, ножичка и лепило
        - книжки за оцветяване