Правила

Това се десетте

златни правила:

 1. Ние сме задружни като семейство
2. Не говорим високо
3. Изслушваме се
4. Не се обиждаме и нагрубяваме
5. Не се бием
6. Винаги искаме разрешение от госпожата, за да отидем някъде
7. Не напускаме района на училището
8. Пазим своите и чуждите вещи
9. Не ставаме без причина от чиновете си
10. Когато пишем домашната си пазим тишина,
     не пречим на останалите и не се разсейваме