Учебни предмети

Във втори клас изучаваме следните

учебни предмети:

 

      Български език             7 часа седмично
      Математика                  3,5 часа седмично
Околен свят                  1 час седмично 
                  Англ. език                  2 часа седмично              
       Музика                            2 часа седмично 
 
 
Домачен бит и техника                     1 час седмично
Изобразително изкуство                     1,5 часа седмично
Физическо възпитание и спорт         3 часа седмично

 

 

ЗИП - Бълг. език             1 час седмично
ЗИП - Математика            1 час седмично