Награди

 

месец ноември 2013 г.

 

Специална грамота за участие и отлично представяне 

 

в 10 национален конкурс "Златна есен - плодовете на есента"

 

 

 Списание Бърборино - брой 10, 2013      

 

 

    Учебната 2013/2014 г. година стартира успешно за ПИГ - 2 кл. ІV група с възпитател Ир. Колева.

Първото ни участие като група е в детското списание Бърборино.

В брой 10 от 2013 г. бяха публикувани част от рисунките ни от конкурса на брой 8 на тема ”Игрите нямат край”.

Участие взеха 6 ученика, но одобрени и публикувани бяха рисунките на:

  1. Татяна Чушева – 2 г кл.
  2. Теодора Червенкова – 2 г кл.
  3. Тея Атанасова – 2 г кл.
  4. Анелия Йочкова – 2 д кл.